6-7 Noviembre 2015 PROCESOS COLECTIVOS Y MODELOS ALTERNATIVOS DE ACCESO Y TENENCIA DE VIVIENDA

 

Jornades obertes de formació i debat on conèixer i reflexionar sobre alternatives al model actual d’accés i tinença de l’habitatge; i sobre com, al voltant d’aquestes, es poden generar processos col·lectius que ens ajuden a superar la dualitat lloguer-propietat i a garantir un ús no especulatiu de l’habitatge.
Les jornades es plantegen en el Cabanyal, on les qüestions al voltant de l’habitatge (dret, accés, propietat…) són clau a l’hora de pensar el procés de rehabilitació del barri. L’objectiu és que aquestes experiències d’altres llocs del territori ens puguen servir com a referents reals a totes i tots a l’hora de proposar i desenvolupar les noves polítiques d’habitatge que ja són molt necessàries en la ciutat.

Jornadas abiertas de formación y debate donde conocer y reflexionar sobre alternativas al modelo actual de acceso y tenencia de la vivienda; y sobre cómo, a través de estas, se pueden generar procesos colectivos que nos ayuden a superar la dualidad alquiler-propiedad y a garantizar un uso no especulativo de la vivienda.
Las jornadas se plantean en el Cabanyal, donde las cuestiones alrededor de la vivienda (derecho, acceso, propiedad…) son clave a la hora de pensar el proceso de rehabilitación del barrio. El objetivo es que estas experiencias de otros lugares del territorio nos puedan servir como referentes reales a todas y todos a la hora de proponer y desarrollar las nuevas políticas de vivienda que ya son muy necesarias en la ciudad.

+ info o https://www.facebook.com/RevoltaHabitatge/?ref=hl,

LEER MÁS